FroerupAndelskasse.Models.Image

Andelskassen flytter domicil pga. pladsmangel

Til kunder og andelshavere i Frørup Andelskasse

104 år er gået, og andelskassen er nu vokset så meget, at vi i dag er 33 ansatte.

Vi ser ind i en fremtid, hvor vi forventer at fortsætte væksten, da vi står i en unik situation med mange kunder og et marked, som gerne vil os og den måde vi driver pengeinstitut på.

Derfor har vi det seneste år arbejdet på at udvide vores bygning på Sportsvænget 2 i Frørup.

Vi har været i god dialog med Nyborg Kommune, men desværre er vores grund så lille, at vi kun kan lave en udvidelse nu, men vi bliver begrænset i senere udvidelser.

Derfor er bestyrelsen og direktionen nået til den erkendelse, at det er forkert at bruge en stor sum af andelskassens penge på at bygge til.

Vi har på den baggrund truffet en beslutning om at flytte adresse, da det vil sikre andelskassens fremtid, forhåbentlig mindst 100 år mere! Til glæde for alle vores kunder, andelshavere, ansatte og hele vores markedsområde.

Hvor vi flytter hen er endnu ikke besluttet, men vi kigger på alle muligheder indenfor kommunegrænsen.

Det vigtigste er, at vi finder det sted, hvor andelskassen kan drives videre i samme ånd, som de seneste 104 år, og at vi er samlet i ét hus, så medarbejderne ikke skal opdeles.

Vi vil orientere dig igen om valg af placering, når den er besluttet. Herefter vil der gå noget tid, hvor de nye lokaler skal klargøres, inden vi bestiller flyttefolk til at hjælpe med at flytte.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte direktør Jesper Hansen.

Du ønskes en god sommer.

Venlig hilsen

Frørup Andelskasse

Søren Johannesen             Jesper Hansen

Formand                           Direktør