Frørup Andelskasses indsats på hvidvaskområdet

Lov og ordenlighed

Når Frørup Andelskasse skal følge med tiden, er det også et krav at vi følger lovgivningen, og her er Frørup Andelskasses mening til lovgivningen:

Frørup Andelskasse vil ikke misbruges til hvidvask eller terrorfinansiering.

Derfor hilser vi også lovgivningen velkommen, selvom det både påvirker kundernes og vores hverdag. Det handler nemlig ikke kun om lovgivning, det handler også om ordentlighed, og vi vil hverken sætte lovlighed eller ordentlighed over styr.

Hvidvaskloven kræver, at vi kender vores kunder. Derfor vil du som kunde opleve, at du med mellemrum bliver bedt om at opdatere dine legitimationsoplysninger.

Du kan også først blive kunde i andelskassen, når du har legitimeret dig over for en rådgiver, og vi skal kende din sædvanlige kundeadfærd, så du ikke bliver fanget i den daglige overvågning af mistænkelige transaktioner.

Vi skal - og vil - nemlig overholde lovgivningen, så du trygt kan have tillid til os. Heldigvis er det en kerneværdi i andelskassen, at vi kender vores kunder; men det er ikke kun noget, vi siger, fordi loven kræver det. Det er noget vi gør, fordi det også giver kunderne de bedste løsninger.

Så her går lov og orden hånd i hånd.

Vi anbefaler også at man læser om Frørup Andelskasses holdning til Bitcoin og andre kryptovalutaer.

Clause 63977 1920