Klageansvarlig

Skulle der være noget, du er utilfreds med i Frørup Andelskasse, vil vi bede dig kontakte din rådgiver.

Hvis du ikke synes du kan komme igennem med dit ønske hos din rådgiver, eller hvis du af andre årsager ikke ønsker at henvende dig til din rådgiver, er du velkommen til at kontakte Frørup Andelskasses klageansvarlige, som er direktør Jesper Hansen.

Jesper Hansen kan kontaktes personligt eller på følgende måder:

Pr. brev: 

Frørup Andelskasse
Att: direktør Jesper Hansen
Sportsvænget 2
5871 Frørup

Pr. e-mail: 

jh@froerupandelskasse.dk

Pr. telefon:  65432534

 

Afhængig af klagens indhold og omfang, kan du forvente, at din klage vil blive behandlet og besvaret inden for 2 uger. Hvis du sender en e-mail, skal du være opmærksom på, at den ikke bliver krypteret. Du bør derfor ikke sende fortrolige, herunder personlige og økonomiske oplysninger med e-mail. I stedet bør du sende klagen med almindelig post.

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar på din klage, kan du indbringe klagen for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8B, 2. sal, 1256  København K, tlf. 35436333. Hjemmesiden er www.fanke.dk 

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr.
Ved indgivelse af en klage skal du angive den klageansvarliges e-mail adresse, som er: jh@froerupandelskasse.dk