Hvordan investerer du i Frørup Andelskasse

Vil tilbyder dig rådgivning om investering af dine frie midler via Investeringskonto FRI og om investering af din pensionsopsparing via Lokal Puljeinvest. Der findes investeringsløsninger med forskellige investeringsrisici, men alle løsninger indeholder en bred vifte af aktier og obligationer, som forvaltes af investeringsforeningen Sparinvest.

Før vi præsenterer dig for et investeringsforslag, laver vi sammen din investeringsprofil i vores Digitale Investerings Guide. Her vi får overblik over din investeringshorisont, dine indtægter og formueforhold, din holdning til risiko og bæredygtighed og du får gode informationer om afkast og omkostninger. Vores fornemmeste opgave er at sikre dig det bedst mulige afkast med udgangspunkt i din investeringsprofil. 

Vi rådgiver ikke om enkelt-aktier, men du kan selv gennemføre køb og salg uden rådgivning i din netbank.

IMG 6922

Etik og bæredygtighed

Vi oplever stigende interesse for fonde, som investerer ansvarligt. Hos de fleste investeringsforeninger fylder ESG og bæredygtighed meget i forhold til udvælgelsen af, hvad der skal investeres i. 

Læs informationer om, hvordan vores samarbejdspartner Sparinvest arbejder med etik og bæredygtighed, i udvælgelsen af værdipapirer. 

Find links lidt længere nede, og læs mere.

Mark Med Baggrund