Rådgivning og vilkår

På denne side vil du finde regler om investorbeskyttelse, at Frørup Andelskasses investeringsrådgivere får periodisk undervisning, vores samarbejdspartnere samt hvordan provisionsaftaler og kvalitetsforbedrende services er.

Frørup Andelskasse skal offentliggøre de vigtigste handelssteder, og dette gør vi i rapporten MIFID II Best Execution.

MIFID II Best Execution Rapport For 2021

MIFID Investorbeskyttelse

Reglerne omkring investorbeskyttelse (MIFID-I) trådte i kraft i 2007 og blev skærpet i 2018 (MIFID-II).  Reglerne skal sikre dig den bedst mulige beskyttelse som investor. Vi må ikke yde dig investeringsrådgivning, før vi har et indgående kendskab til en række forhold. Det drejer sig om din risikovillighed og tidshorisont, dit kendskab til investeringer, din formue og indtægt m.m. Du vil derfor opleve, at vi stiller en række spørgsmål, før vi rådgiver dig om investering. 

Reglerne bestemmer, at Frørup Andelskasses kunder skal inddeles i forskellige kundekategorier, som har betydning for hvilken beskyttelse andelskassen skal yde dig i form af rådgivning og informationer. Kategorien ”Detailkunder” har det højeste beskyttelsesniveau. Det betyder, at kunder i denne kategori modtager den mest omfattende information i forbindelse rådgivning om værdipapirer. Alle kunder i Frørup Andelskasse er kategoriseret som detailkunder, og har dermed det højeste beskyttelsesniveau.

Clause 63977 1920

Rådgivercertificering

Frørup Andelskasses investeringsrådgivere gennemgår periodisk et undervisningsforløb, som omhandler relevant lovgivning, forskellige investeringsprodukter, økonomisk forståelse og bæredygtighed. Vi ønsker at give vores kunder den bedst mulige rådgivning om investeringer og det sikrer vi med veluddannede rådgivere, der sørger for udarbejdelsen af en investeringsprofil før et investeringsforslag præsenteres.

Tavle

Samarbejdspartnere

Frørup Andelskasse samarbejder med Sparinvest om levering af investeringsløsninger og gennemførelse af værdipapirhandler sker i Danske Andelskasser Bank A/S.

Se Best Execution-rapport via det grønne link:

MIFID II Best Execution Rapport For 2021
Sparinvest Scaled

Provisionsaftaler og kvalitetsforbedrende services

Frørup Andelskasse er en ikke-uafhængig distributør af investeringsforeningsbeviser, da Frørup Andelskasse kan modtage provision for de ydelser, der leveres til kunder indenfor provisionsbetalende investeringsforeningsbeviser.

Frørup Andelskasse modtager formidlingsprovision fra Sparinvest, når der investeres i investeringsbeviser udstedt af Sparinvest. Du kan her se de aktuelle investeringsforeningsafdelinger og den tilknyttede provision i vores prisbog.

Frørup Andelskasse skal i den anledning tilbyde forskellige former for kvalitetsforbedrende services overfor investorerne. Omfanget af disse services varierer alt efter, hvor stor en provision, Frørup Andelskasse er berettiget til at modtage på baggrund af den enkelte kundes beholdning af provisionsbetalende investeringsbeviser. Du kan i din netbank se, hvilke services du er omfattet af. Er du i tvivl kan du altid kontakte din rådgiver.

Du vil altid forud for en handel med provisionsbetalende investeringsforeningsbeviser blive orienteret om størrelsen af en eventuel provision til Frørup Andelskasse. Omkostninger vil også fremgå af den årlige investerings-omkostningsrapport, der fremsendes 1 gang årligt. Frørup Andelskasse kan årligt maksimalt modtage kr. 25.000 i provision pr. kunde og eventuelt overskydende beløb refunderes automatisk en gang årligt.

Tastatur