Hvor i livet du er, har indflydelse på hvilke produkter der er bedst

På denne side finde du en oversigt, og en lille forklarende/uddybende tekst til vores produkter.

 

Siden er under opbygning, og der mangler derfor korte beskrivelser ved nogle af vores produkter.

Hvis du finde et produkt uden beskrivelse er du velkomment til at ringe til din rådgiver og spørge ind til produktet.

Medarbejdere

For og til kunder under 18 år

YoungMoney er for de 7-17 årige, hvor man via en app kan hjælpe børn og unge til at forstå værdien af penge.
Der kan tilknyttes MasterCard Debit til kontoen. Dette produkt skal oprettes af en forælder, hvor det er muligt at tilknytte en anden forældre. Læs mere her.

Børneopsparing er noget som helkunder i Frørup Andelskasse kan oprette til deres børn.
Der er også muligheden at børneopsparingen bliver helt eller delvist investeret i værdipapirer.

Børnebørnskonto kan oprettes af bedsteforældre til barnet. For denne konto gælder det også, at man kan vente med at få udbetalt pengene til året hvor barnet fylder 21 år.

Boern

For kunder i alderen 18-29 år

Ungdomskonto, kan bruges som Lønkonto eller opsparing, og det muligt at få udstedt kort til kontoen.

Ungdomskonto kredit, i dette produkt er Ungdomskontoen udvidet med en kassekredit

Ungdomslån

Ungdomsboliglån

Ungdomsboligkredit

Kort I Pung

Løn og budget, samt kredit til disse

Anfordringskonto en basal indlånskonto og basal betalingskonto. Kontoen er uden binding, og du kan hæve og sætte penge ind når det passer dig.

Lønkontoen en basal indlånskonto og basal betalingskonto. Den konto din arbejdsgiver indbetaler din løn

Budgetkonto er en konto som du sender et fast beløb ind om måneden, og hvor dine faste udgifter betales fra, og derved kan give et lettere overblik over din økonomi.

Lønkredit og Lønkredit II, Lønkredit kan blive bevilges til ens lønkonto efter en almindelig kreditvurdering. Lønkredit II er for kunder med helkundeforhold, bruger selvbetjeningsprodukter og som har et væsentligt forretningsomfang.

Budgetkredit kan bruges til at dække periodiske udsving hen over året. Den har en maksimal løbetid på 2 år.

Ved Lønkredit, Lønkredit II og Budget der er omkostninger til etableringen i Frørup Andelskasse.

Pen Og Lommeregner

Opsparing

Frørupkonto er en konto hvor du kan hæve og indsætte penge, når du vil. Men jo mere du har stående, des højere er renten. Man skal være andelsdelshaver for at kunne oprette denne konto. 

Etableringskonto. Til dig der ønsker at spare op til opstarten til egen virksomhed. Du får fradrag for dine indbetalinger, lige som der knytter sig andre skattefordele til ordningen. Tag en snak med din rådgiver før du beslutter dig.

Medarbejdere
Penge Groer

Lån og kreditter til bolig

Boliglån 60%, 80% og 95%

Boligkredit, kan bruge i forlængelse af et boligkøb, hvor man ønsker en kredit til at finansiere til diverse forbedringer. Kunden skal være andelshaver, og der skal laves en kreditvurdering.

Byggekredit, en kredit der ydes til ny-, til- og ombygning, samt renovering og vedligeholdelse.

Andelsboliglån, bruges til at finansiering af andelsbolig, herunder køb, istandsættelse/renovering eller friværdibelåning. Afvikling sker forskellig alt efter hvor meget af købsværdien der bliver købt for.

Energilån, benyttes hvis du som kunde ønsker at gennemføre energibesparende foranstaltninger, se prisbogen for hvad Energilånet kan bruge til.

Hus Og Noegle

Billån

Billån 20%

- Benzin/diesel

- Hybrid/el

Billån 40%

- Benzin/diesel

- Hybrid/el 

Roed 2Cv

Andre lån og kreditter

Frørup Prioritetslån: Kan bruges som et alternativ til realkreditbelåning, f.eks. i forbindelse med ejerskifte, nedsparring, omprioritering eller friværdibelåning af privatbeboelse, erhvervsejendomme og udlejningsegendomme.

Frørup Prioritetskredit: Kan også bruges som et alternativ til realkreditbelåning, f.eks. i forbindelse med ejerskifte, nedsparring, omprioritering eller friværdibelåning af privatbeboelse, erhvervsejendomme og udlejningsegendomme.

Øvrige lån

IMG 6922

Pension

Frørup Andelskasse tilbyder forskellige pensionsopsparinger:

Aldersopsparing er en opsparing der blandet andet har fleksibel udbetaling og der er inden modregning i pensionstillæg.

Ratepension er en pensionsopsparing med løbende udbetaling over mindst 10 år. 

Hvis du skulle have en af følgende ydelser i dit gamle pengeinstitut kan de flyttes med til Frørup Andelskasse hvis du skifter til os:

  • Kapitalpension
  • Indekskonto
  • Selvpension
Senior Paa Gade

Værdiskabende formuerådgivning

Din formue fortjener den bedste behandling. Formuerådgivning i Frørup Andelskasse er din garanti for, at din formue får den opmærksomhed, som den har fortjent.

Målet er at hjælpe dig med at træffe de helt rigtige beslutninger - altid med udgangspunkt i kvalificeret rådgivning, hvor der tages udgangspunkt i din økonomi.

Vi hjælper dig med at sætte opsparingsformuen i relation til dine forventninger, drømme og ønsker i fremtiden. Det optimerer dine chancer for at nå de ønskede mål og resultater.

Målet med vores rådgivning er at hjælpe dig til de rigtige beslutninger på et trygt og kvalificeret grundlag.

Dit udbytte ved formuerådgivning i Frørup Andelskasse er:

  • En helhedsbetragtning af din formue – bolig, pension, opsparing i frie midler eller virksomhed
  • Udarbejdelse af en fælles plan for hele din formue
  • Kvalificeret rådgivning i eventuelt samarbejde med din revisor og advokat
  • Gode råd og anbefalinger til dialog med en advokat vedrørende arv, testamente og Fremtidsfuldmagt
  • Optimering af samspillet mellem pensionsopsparing, skat og sociale ydelser

Formuerådgivningen er individuel. Vi tager udgangspunkt i, hvor du og din nærmeste familie er i livet. Med udgangspunkt i dine ønsker, sætter vi fokus på om din formue skal vokse, beskyttes eller bruges.

Formuerådgivning