Læs her om de muligheder som Frørup Andelskasse tilbyder

Investeringskonto FRI

Investeringskonto FRI er en enkel og effektiv måde at investere på, når det gælder dine frie midler. 

Fordele ved at benytte Investeringskonto fri er blandt andet:

 • Indbetal og hæv efter behov.
 • Automatisk investering af dine indbetalinger.
 • Automatisk geninvestering af udbytter.
 • Automatiske månedlige indbetalinger, hvis du ønsker det.
 • Ingen depotgebyrer.
 • Ingen kurtage og handelsomkostninger ved køb og salg.
 • Kvartalsvis orientering til dig om udviklingen.

Frørup Andelskasse tilbyder 10 forskellige investeringsløsninger med hver sin risikoprofil. Det betyder, at du sammen med din rådgiver skal have udarbejdet din investeringsprofil inden igangsætningen. 

Læs mere om dine muligheder via linket, lidt længere nede på siden.

Frørup Andelskasse tilbyder følgende investeringsløsninger:

 • Mix Minimum Risiko
 • Mix Lav Risiko
 • Mix Mellem Risiko
 • Mix Høj Risiko
 • Mix Maximum Risiko
 • Korte Obligationer
 • Lange Obligationer
 • Mix Rente
 • Mix Aktier
 • Danske Aktier
Invest Kurve Op

Investeringsforeningen Sparinvest

Investeringsbeviser var indtil august 2021 den mest anvendte måde at investere på, når det gjaldt dine frie midler. Beviser kan fortsat vælges, men Investeringskonto FRI er vores mest anvendte løsning i dag på grund af den store fleksibilitet.

Vi samarbejder med Sparinvest, som tilbyder et bredt udvalg af investeringsløsninger og som sikrer den bedst mulige pleje af investeringerne.

Sparinvest
Sparinvest Scaled

Lokal Puljeinvest - Pensionsopsparing

Lokal Puljeinvest er en enkel og effektiv måde af investere på, når det gælder din pensionsopsparing.

Vi tilbyder en række forskellige investeringspuljer, som dækker de flestes behov – uanset om du er forsigtig eller risikovillig investor.

Læs mere om dine muligheder via linket.

Lokal puljeinvest

Lokal Puljeinvest - Børneopsparing

De fleste har oprettet en Børneopsparing til deres barn og du har mulighed for at give dit barn et ekstra afkast ved at investere opsparingen via Lokal Puljeinvest. Hver gang du indbetaler på opsparingen, bliver beløbet automatisk investeret på lige fod med den øvrige del af opsparingen.

Læs mere via linket.

Lokal puljeinvest

Aktiesparekonto

Her kan du selv investere i aktier og samtidig slippe lidt billigere i skat, når du opnår gevinster. Handel skal foregå i din netbank, efter at du har godkendt dig til handel med aktier.

Betingelser og vilkår:

 • Du kan kun have en Aktiesparekonto.
 • Der er indskudsbegrænsninger (kr. 135.900 i 2024).
 • Du kan kun investere i børsnoterede aktier og godkendte aktiebaserede investeringsforeninger.
 • Gevinster beskattes med 17%.
 • Tab kan modregnes i gevinster og fremføres til modregning i fremtidige gevinster.
 • Skatten beregnes og afregnes hvert år (lagerprincippet), uanset om du har realiseret gevinster eller ej.
 • Du kan ikke få indlånsrente af indestående på en Aktiesparekonto.
Pen Og Lommeregner

Aktier og obligationer

Du kan selv handle aktier og obligationer i din netbank. Du kan primært handle i danske værdipapirer og i et mindre omfang i udenlandske værdipapirer. Du skal have en netbank med særlige rettigheder og du skal godkende dig selv til handel med aktier og obligationer, før handler kan gennemføres. 

Læs mere i vores prisbog om kurtage, priser og Kursskæringer.

Prisbog
Computer Skærm