FroerupAndelskasse.Models.Image

Meddelelse om renteændring

- på Frørupkonto, Byggekredit og Andelsboliglån 0-75%

Information om renteændring.

Frørup Andelskasse forhøjer indlånsrenten på Frørupkonto, så saldo under 3 mio. kr. forrentes med 1,50% og saldo over 3 mio. kr. forrentes med 2,35%.

Udlånsrenten på Andelsboliglån 0-75% og Byggekredit forhøjes med 0,35%.

Ovennævnte renteændringer er gældende pr.:

  • 15.08.23 Frørupkonto
  • 01.10.23 Byggekredit
  • 01.12.23 Andelsboliglån 0-75%

Ændringerne gennemføres af forretningsmæssige grunde og sker under henvisning til andelskassens almindelige forretningsbetingelser. De nye rentesatser kan pr. ændringsdatoen ses i andelskassens prisbog, som er tilgængelig på andelskassens hjemmeside.

Venlig hilsen

Frørup Andelskasse