FroerupAndelskasse.Models.Image

Halvårsrapporten 2022 er offentliggjort

- et ikke-tilfredsstillende resultat - og 8 år uden negative indlånsrenter til kunderne!

Herunder kan du læse halvårsrapporten 2022 fra Frørup Andelskasse.

Med Nationalbankens renteændring den 22. juli 2022 - og andelskassens tilsvarende forhøjelse af udlånsrenten med 0,5% med virkning fra 1. september - kan vi allerede nu se en fin balance imellem indtægter og udgifter.

Efter blot denne ene renteforhøjelse er andelskassens basisindtjening igen i balance, efter at vi siden 2015 har friholdt kunderne for negativ rente!

Det synes vi faktisk viser styrke!

Halvårsrapporten 2022 er her:

 

1. hlv 22

Andelskassen er i 1. halvår 2022 ramt af de kraftigt stigende renter og dermed store kursfald på obligationer og aktier. Fondsbeholdningen har været en strategisk beslutning igennem en meget lang årrække, og i nogle perioder rammes vi hårdt af kursreguleringer.

Kursreguleringerne er urealiserede og vores erfaring er, at det retter sig igen!

På langt sigt har der været et meget tilfredsstillende afkast af fondsbeholdningen, og andelskassen fastholder også fremover at være placeret i obligations- og aktiemarkedet.