FroerupAndelskasse.Models.Image

Gebyrændring på Netbank Erhverv

- dækker stigende systemudgifter

Information om gebyrændring gældende pr. 01.07.22 på Netbank Erhverv

Frørup Andelskasse forhøjer gebyret for Netbank Erhverv (incl. Netbankforsikring) til 250 kr. pr. kvartal første gang den 30.09.2022 dækkende 3. kvartal 2022.

Ændringen gennemføres af forretningsmæssige grunde og sker under henvisning til andelskassens almindelige forretningsbetingelser.

Gebyret kan ses i andelskassens prisbog, som er tilgængelig på andelskassens hjemmeside.