FroerupAndelskasse.Models.Image

Renteændring pr. 1. september 2022

Information om renteændring gældende pr. 1. september 2022.

Frørup Andelskasse forhøjer rentesatsen på variabelforrentede udlån og kreditter med 0,50% fra den 01.09.2022.

Boliglån, Boligkredit, Andelsboliglån, Byggekredit, Frørup Prioritetskredit, Frørup Prioritetslån og Frørup Prioritet forhøjes med 0,50% fra den 01.11.2022.

Ændringerne gennemføres af forretningsmæssige grunde og sker under henvisning til andelskassens almindelige forretningsbetingelser.

De nye rentesatser kan ses i andelskassens prisbog, som er tilgængelig på andelskassens hjemmeside.