Tilmelding til Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 8. marts 2016 kl. 19.00.

Frørup Andelskasse afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19.00 i Tårup Mini, v/Frørup Andelskasse, Sportsvænget 2, 5871 Frørup.

Der er opstillet følgende dagsorden: 

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning om andelskassens virksomhed i regnskabsåret.

 3. Forelæggelse af andelskassens årsrapport til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud.

 4. Behandling af indkomne forslag (der er ikke indkommet forslag).

 5. Valg til repræsentantskabet.

  På valg er:
  Eskild Albjerg – genopstiller ikke
  Jane Lundsgaard Palm
  Karsten Kromann Larsen
  Signe Langæble Larsen
  Vagn Duemose Hansen

 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil andelskassen være vært ved et mindre traktement og efter spisningen vil der også i år være underholdning.

Tilmeling:
Af hensyn til det praktiske arrangement bedes tilmelding foretaget til andelskassen senest onsdag den 3. marts.

Tilmelding her og skriv dit navn, adresse og antal peroner, der ønsker at deltage.

Med venlig hilsen
Frørup Andelskasse

Karsten Kromann Larsen
Formand