Information til kunder med værdipapirdepoter

Handelsfuldmagt på værdipapirdepoter for at minimere risikoen for fejl

Når du handler værdipapirer i Frørup Andelskasse, afvikles handlerne igennem Danske Andelskassers Bank. Sådan har det været i en lang årrække. Hidtil har en stor del af disse handler krævet en manuel efterbehandling i Frørup Andelskasse.

Alle ejere af værdipapirdepoter (åbne depoter) modtager i disse dage en meddelelse fra Værdipapircentralen om, at Danske Andelskassers Bank har handelsfuldmagt til depotet.

Denne meddelelse skyldes alene, at vi nu overgår fra manuel til automatisk behandling af værdipapirhandler og ændringen sker for at minimere risikoen for fejl.  Fremtidige værdipapirhandler foregår uændret enten ved henvendelse til Frørup Andelskasse eller direkte i din webbank.

Giver denne orientering anledning til  spørgsmål hører vi gerne fra dig.

Med venlig hilsen

Frørup Andelskasse