Lokal Puljepension - afkast 2015

Endnu et stjerneår for kunderne i Frørup Andelskasses puljer

Hvordan kan man få forrentet sin opsparing med 9% til lav risiko, når renten i samfundet er tæt på nul? Eller 120% i afkast over tre år, hvis man har is i maven til at vælge aktieinvesteringer?

Svaret kan du få i Frørup Andelskasse, som har afsluttet endnu et kalenderår med imponerende afkast i deres investeringspuljer. “Vi kniber os selv lidt i armen” siger pensionsansvarlig Torben Ærthøj fra Frørup Andelskasse. “Efter fantastiske afkast i 2014 sagde vi til vores kunder, at de nok ikke skulle forvente så høje afkast
fremover. Men det er bare fortsat, og de puljer, som vores kunder har flest penge i, har overgået forrige års afkast i 2015”.

Frørup Andelskasses puljeafkast fremgår af tabellen nedenfor:

Lokal Puljepension

Afkast 2015

Tre års samlet afkast

Pulje 1 Obligationer

-0,8%

7,5%

Pulje 2 Danske Aktier

35,3%

120,3%

Pulje 3 Mixpulje Minimum

5,4%

-

Pulje 4 Mixpulje Middel

12,8%

41,9%

Pulje 5 Globale Aktier

16,9%

66,0%

Pulje 6 Mixpulje Høj

16,6%

51,8%

Pulje 7 Korte Obligationer

0,8%

2,5%

Pulje 8 Mixpulje Lav

8,8%

27,6%

 

 

 

 

 

 

 

Langt de fleste af Frørup Andelskasses kunder vælger én af de fire Mixpuljer. Mixpuljerne har den fordel, at de investerer i både aktier og obligationer, og ved at vælge mellem høj, middel eller lav aktieandel kan man vælge, hvor stor en risiko man ønsker at løbe med sine investeringer. Mixpulje Minimum har med 15% den mindste andel af aktier og dermed den laveste risiko, mens Mixpulje Høj har 60% investeret i aktier.

Flere forklaringer på de høje afkast

Da danske stats- og realkreditobligationer over en bred kam har givet negative afkast i 2015, og de globale aktier “kun” er steget med godt 10%, kræver det en nærmere forklaring, at en Mixpulje Middel med ca. halvt aktier og halvt obligationer har givet næsten 13% i afkast. Forklaringen er, at Frørup Andelskasses puljer har valgt bedre aktier end gennemsnittet, og at der over året er skruet op og ned for aktieandelen i puljerne på de rigtige tidspunkter.

Torben Ærthøj forklarer: “Vi har en relativt høj andel af danske aktier i vores puljer. Det danske aktiemarked er steget ca. 30% i 2015, og de danske aktier, som er valgt i vores puljer, steg med 35%. Herudover har aktieinvesteringerne været fokuseret på europæiske virksomheder, som i størrelse er mindre end dem, der normalt investeres i, samt virksomheder, der betaler høje udbytter. Det har betydet, at mens det brede europæiske aktiemarked er steget knap 10%, er de europæiske aktier i vores puljer steget med over 30%”.

Men også timing har haft en vigtig betydning for afkastet. “Vi gik ind i 2015 med en forholdsvis høj andel af aktier. Da de var steget næsten 20%, solgte puljerne en del ud i marts. I slutningen af sommeren kom VW-skandalen og den kinesiske devaluering som et chok for aktiemarkedet, som faldt tilbage med næsten 20% fra toppen. Her benyttede puljerne lejligheden til igen at købe op i aktier, som i den efterfølgende periode steg over 10%. Den 1. december tog man stikket hjem og solgte aktier, som herefter faldt igen”, fortæller Torben Ærthøj.

På Frørup Andelskasses hjemmeside kan du finde historiske afkast for puljerne. Hvis du er nysgerrig efter at se, hvad du kunne have fået ud af at investere i Frørup Andelskasses puljer, sidder der altid en rådgiver klar til at hjælpe dig med at få overblikket.