Tilmelding til generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 11. marts 2014 kl. 19.30.

Frørup Andelskasse afholder ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19.30 i Tårup Mini, v/Frørup Andelskasse, Sportsvænget 2, 5871 Frørup

Der er opstillet følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om andelskassens virksomhed i regnskabsåret.
 3. Forelæggelse af andelskassens årsrapport til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud.
 4. Behandling af indkomne forslag (der er ikke indkommet forslag).
 5. Valg til repræsentantskabet.
  På valg er:

  Jimi Bech
  Hanne Bilde  - ønsker ikke genvalg
  Søren Johannesen
  Jørgen Erik Matthiesen
  Torben Pedersen
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil andelskassen være vært ved et mindre traktement.

Tilmelding:

Af hensyn til det praktiske arrangement bedes tilmelding foretaget til andelskassen senest torsdag den 7. marts.

Tilmeld her og skriv dit navn, adresse og antal personer, der ønsker at deltage.

Med venlig hilsen
Frørup Andelskasse

Karsten Kromann Larsen
Formand