Renteændring

Frørup Andelskasse ændrer rentesatser for variabelt forrentede ind- og udlån til privat- og erhvervskunder.

Renten på udvalgte variabelt forrentede indlån nedsættes med op til 0,10% procentpoint, med virkning fra den 7. august 2014.

Renten på udvalgte variabelt forrentede udlån nedsættes med op til 1,00% procentpoint, med virkning fra den 7. august 2014.

Renteændringerne sker med baggrund i den økonomiske udvikling, hvor renteniveauet fortsat er lavt i Danmark.

De nye rentesatser på indlån og udlån vil fremgå af hjemmesiden fra og med den 7. august  2014.