Nye forsikringsbetingelser for MasterCard

Fra den 1. august 2014 er dit gule sygesikringsbevis ikke længere gyldigt som rejseforsikring.

Det blå sygesikringsbevis, som du kan bestille på borger.dk, dækker hvis du rejser til lande i EU, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Skal du rejse til andre lande skal du selv sørge for at tegne en rejseforsikring.

I forbindelse med at det blå EU sygesikringskort indføres i Danmark, er forsikringsbetingelserne for MasterCard Guld og MasterCard Platinum blevet opdateret.

MasterCard Guld og MasterCard Platinum har begge en rejseforsikring inkluderet som dækker i hele verden, ligesom du også er dækket hvis dit fly eller bagage bliver forsinket. Du kan læse mere om de nye forsikringsbetingelser på LP MasterCards hjemmeside.