Ordinær generalforsamling 08.03.11!

Der indkaldes til ordinær generalforsamling d. 080311 kl. 19:30

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. marts 2011 kl. 19:30 i Tårup I.F. Mini v. Frørup Andelskasse.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om Andelskassens virksomhed i regnskabsåret
 3. Forelæggelse af Andelskassens årsregnskab til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud
 4. Behandling af indkomne forslag.
  1. 1. Andelskassens lønpolitik til godkendelse
  2. 2. Generalforsamlingens stillingtagen til §16, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed
  3. 3. Godkendelse af ændringer i Frørup Andelskasses vedtægter¨
 5. Valg til repræsentantskabet
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN

NB: Årsregnskabet kan afhentes i Andelskassen fra fredag d. 4. marts 2011