Fejl i fondsindberetninger

Andelskassen modtog i foråret 2011 en henvendelse fra Bankernes Edb Central, der havde konstateret indberetningsfejl i/manglende indberetninger af værdipapirhandler hos en større kreds af pengeinstitutter herunder Frørup Andelskasse.

I forbindelse med kunders køb og salg af værdipapirer skal der ske indberetning til både Københavns Fondsbørs og Finanstilsynet.

En fejl i andelskassens systemopsætning har bevirket, at der i perioden 1. oktober 2007 til 25. marts 2011 ikke er foretaget handelsindberetninger til Finanstilsynet og dette har afstedkommet et bødeforlæg på kr. 20.000, som vi har accepteret.

Systemopsætningen er efterfølgende tilrettet og der er igangsat procedurer, der sikrer korrekte indberetninger fremadrettet.

Frørup, den 27.12.2011

Gunnar Thomasen
Direktør