Tilmelding til generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.00.

Frørup Andelskasse afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.00 i Tårup Mini, Sportsvænget 2, 5871 Frørup

Der er opstillet følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om andelskassens virksomhed i regnskabsåret.

3. Forelæggelse af andelskassens årsregnskab til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud.        

4. Behandling af indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag.         

5. Valg af repræsentantskab.

    Jane Lundsgaard Palm – udtrådt af repræsentantskabet.

    På valg er:

    Jesper Nørmark Christensen

    Søren Johannesen

    Per Kent Nielsen

    Maria Pedersen – modtager ikke genvalg

    Anders Høiriis Thorsen

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil andelskassen være vært ved et mindre traktement og efter spisningen vil der
også i år være underholdning.

Tilmelding:
Af hensyn til det praktiske arrangement bedes tilmelding foretaget til andelskassen senest torsdag den 5. marts 2020.

Tilmelding her og skriv dit navn, adresse og antal personer, der ønsker at deltage.

Med venlig hilsen


Søren Johannesen
Formand

Interesseret i at blive kunde?

Du kan starte med at søge her eller ringe på 65 43 25 50 og få en snak med en af vores rådgivere.

Interesseret i at blive kunde?

Find din rådgiver...

Her finder du kontaktoplysninger på alle medarbejdere i Frørup Andelskasse.

Interesseret i at blive kunde? Kontaktoplysninger