FroerupAndelskasse.Models.Image

C19-Hjælpepakke

Til privat- og erhvervskunder

Da Corona-virussen ser ud til at påvirke samfundsøkonomien i længere tid fremover, støtter Frørup Andelskasse op om vores privat- og erhvervskunder, som er/bliver ramt økonomisk pga. Corona-virussen.

Frørup Andelskasse har afsat en pulje til C19-Hjælpepakke, som er en kredit med en variabel rente på 2,0 %.

C19-Hjælpepakken er for alle andelskassens kunder, der er/bliver ramt økonomisk af Corona-virussen, og som derfor får brug for ekstra kredit i en periode.

C19-Hjælpepakke er gældende indtil den 28. marts 2021, hvor den skal omlægges til et lån på almindelige rentevilkår, med afvikling.

Privatkunder kan søge op til 50.000 kr.

Erhvervskunder kan søge op til det ekstra likviditetsbehov, der er opstået pga. Corona-virussen. Eventuelle offentlige tilskud fra hjælpepakker skal indbetales på C19-Hjælpepakke når de modtages.

C19-Hjælpepakke ydes på baggrund af almindelig kreditvurdering og etableringsgebyr.

Hvis du er interesseret i søge om C19-Hjælpepakke eller at høre mere, så kontakt din rådgiver.

Venlig hilsen

Frørup Andelskasse