Tilmelding til generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 12. marts 2019 kl. 19.00.

Frørup Andelskasse afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19.00 i Tårup Mini, v/Frørup Andelskasse, Sportsvænget 2,
5871 Frørup

Der er opstillet følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om andelskassens virksomhed i regnskabsåret.
3. Forelæggelse af andelskassens årsrapport til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud.
4. Behandling af indkomne forslag:
Foreningskonto skal være gebyrfri såfremt konto ikke er tilknyttet netbank. Hvor mange gange der må
hæves og sættes penge ind aftales med andelskassen.
5. Valg til repræsentantskabet.
På valg er:
Vagn Duemose Hansen (genopstiller ikke)
Bethina Als Saabye Larsen
Karsten Kromann Larsen (genopstiller ikke)
Signe Langæble Larsen
Jane Palm
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil andelskassen være vært ved et mindre traktement og efter spisningen vil der
også i år være underholdning.

Tilmeling:
Af hensyn til det praktiske arrangement bedes tilmelding foretaget til andelskassen senest onsdag den 6. marts.

Tilmelding her og skriv dit navn, adresse og antal peroner, der ønsker at deltage.


Med venlig hilsen
Karsten Kromann Larsen
Formand