Erhvervsindlån med negativ rente

- når saldoen er over 2,0 mio. kr.

Frørup Andelskasse ændrer pr. den 1. oktober 2019 rentevilkår på kontotyperne "Erhvervsindlån", "Driftskonto" og "Driftskredit".

Årsagen til ændringen er de fortsat faldende korte pengemarkedsrenter og den negative rente på Indskudsbeviser i Nationalbanken.

Indlånssaldoen opgøres pr. juridisk enhed, og pr. 1. oktober 2019 bliver indlån på de nævnte kontotyper forrentet med:

Indlånssaldo under 2,0 mio. kr.: 0,00 %

Indlånssaldo over 2,0 mio. kr.: -0,35 %

Interesseret i at blive kunde?

Du kan starte med at søge her eller ringe på 65 43 25 50 og få en snak med en af vores rådgivere.

Interesseret i at blive kunde?

Find din rådgiver...

Her finder du kontaktoplysninger på alle medarbejdere i Frørup Andelskasse.

Interesseret i at blive kunde?