Erhvervsindlån med negativ rente

- når saldoen er over 2,0 mio. kr.

Frørup Andelskasse ændrer pr. den 1. oktober 2019 rentevilkår på kontotyperne "Erhvervsindlån", "Driftskonto" og "Driftskredit".

Årsagen til ændringen er de fortsat faldende korte pengemarkedsrenter og den negative rente på Indskudsbeviser i Nationalbanken.

Indlånssaldoen opgøres pr. juridisk enhed, og pr. 1. oktober 2019 bliver indlån på de nævnte kontotyper forrentet med:

Indlånssaldo under 2,0 mio. kr.: 0,00 %

Indlånssaldo over 2,0 mio. kr.: -0,35 %