Tilmelding til Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 13. marts 2018 kl. 19.00.

Frørup Andelskasse afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00 i Tårup Mini, v/Frørup Andelskasse, Sportsvænget 2, 5871 Frørup.

Der er opstillet følgende dagsorden: 

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning om andelskassens virksomhed i regnskabsåret.

 3. Forelæggelse af andelskassens årsrapport til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud.

 4. Behandling af indkomne forslag (der er ikke indkommet forslag).

 5. Valg til repræsentantskabet.

  På valg er:
  Morten Vestergaard Dam
  Kim Jønsson
  Steffen Lyder
  Lars Eriksen Refsing
  Lars Schmidt

 6. Valg af revisor.

 7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil andelskassen være vært ved et mindre traktement og efter spisningen vil der også i år være underholdning.

Tilmeling:
Af hensyn til det praktiske arrangement bedes tilmelding foretaget til andelskassen senest onsdag den 7. marts.

Tilmelding her og skriv dit navn, adresse og antal peroner, der ønsker at deltage.

Med venlig hilsen
Frørup Andelskasse

Karsten Kromann Larsen
Formand