Ophør med køb af 500 EURO sedler

Den Europæiske Centralbank meddelte i en pressemeddelelse fra 4. maj 2016, at produktion af 500 EURO sedler stopper. 

Som konsekvens heraf, er det fra medio april 2018 således ikke længere muligt at indløse 500 EURO sedler. 

Såfremt 500 EURO sedler ønskes indløst, bedes disse være Frørup Andelskasse i hænde senest fredag den 6. april 2018.