Ordinær generalforsamling den 12. marts

Der indkaldes til ordinær genralforsamling den 12. marts 2013 kl. 19.30.

FRØRUP ANDELSKASSE AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.30 i Tårup Mini, v/Frørup Andelskasse.

Der er opstillet følgende dagsorden: 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om andelskassens virksomhed i regnskabsåret.
 3. Forelæggelse af andelskassens årsrapport til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud.
 4. Behandling af indkomne forslag (der er ikke indkommet forslag).
 5. Valg til repræsentantskabet.
  På valg er:
  Eskild Albjerg
  Vagn Duemose Hansen
  Karsten Kromann Larsen
  Signe Langæble Larsen
  Jane Palm
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil andelskassen være vært ved et mindre traktement.

Tilmelding:

Af hensyn til det praktiske arrangement bedes tilmelding foretaget til andelskassen senest torsdag den 7. marts.

Tilmeld her og skriv dit navn, adresse og antal personer, der ønsker at deltage.

Med venlig hilsen
Frørup Andelskasse

Karsten Kromann Larsen
Formand

Interesseret i at blive kunde?

Du kan starte med at søge her eller ringe på 65 43 25 50 og få en snak med en af vores rådgivere.

Interesseret i at blive kunde?

Find din rådgiver...

Her finder du kontaktoplysninger på alle medarbejdere i Frørup Andelskasse.

Interesseret i at blive kunde? Kontaktoplysninger