Ordinær generalforsamling 13.03.2012

Der indkaldes til ordinær generalforsamling d. 13.03.12 kl. 19:30

FRØRUP ANDELSKASSE AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 19.30 i Tårup Mini, v/Andelskassen. 

Der er opstillet følgende dagsorden: 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om Andelskassens virksomhed i regnskabsåret.
 3. Forelæggelse af Andelskassens årsrapport til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud.
 4. Behandling af indkomne forslag (der er ikke indkommet forslag).
 5. Valg til repræsentantskabet.
  På valg er:
  Hans V. Dam (ønsker ikke genvalg)
  Kim Jønsson
  Gordon Kirt
  Hans Jørgen Larsen (kan ikke genvælges)
  Henrik Mikkelsen
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil Andelskassen være vært ved et mindre traktement.

Tilmelding:

Af hensyn til det praktiske arrangement bedes tilmelding foretaget til Andelskassen senest torsdag den 8. marts.

Tilmeld her og skriv dit navn, adresse og antal personer, der ønsker at deltage.

Med venlig hilsen

Frørup Andelskasse

Karsten Kromann Larsen
Formand

Interesseret i at blive kunde?

Du kan starte med at søge her eller ringe på 65 43 25 50 og få en snak med en af vores rådgivere.

Interesseret i at blive kunde?

Find din rådgiver...

Her finder du kontaktoplysninger på alle medarbejdere i Frørup Andelskasse.

Interesseret i at blive kunde? Kontaktoplysninger