FroerupAndelskasse.Models.Image

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Frørup Andelskasse den 2. april 2024

Sted: 2. april 2024 kl. 15.00 på Sportsvænget 2, Frørup

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 10 stk. 2.

Dagsordenen indeholder kun ét punkt, nemlig forslag om ændring af vedtægterne, som blev godkendt på den ordinære generalforsamling i Frørup Andelskasse, onsdag den 13. marts 2024.

Generalforsamlingen var p.g.a. deltagerantallet ikke beslutningsdygtig i henhold til vedtægternes § 10 stk. 2. Der skal derfor ske godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling, før vedtægtsændringerne kan træde endeligt i kraft.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Forslag til vedtægtsændringer, som beskrevet i det bilag, der blev gennemgået og godkendt på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2024.
  3. Eventuelt

 

Tilmelding sker ved at sende mail til gf@froerupandelskasse.dk eller kontakte Ulla Spaabæk på telefon 65 43 25 21. Du er også velkommen til at stemme via fuldmagt.

Ved din tilmelding bedes du venligst oplyse:

Navn
Adresse
Post nr. og By
Telefon nr.

Fuldmagt findes her
Vedtægtsændringer findes her.

Tilmeldingsfrist til den ekstraordinære generalforsamling er senest onsdag den 27. marts 2024.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen