Frørup Andelskasse underviser på 3 skoler i lokalområdet

Temauge for 7. - 9. klasser

I uge 11 løber årets Pengeuge af stablen.

Pengeuge er en privatøkonomisk temauge for alle unge i 7. - 9. klasse. Ugen arrangeres af Finansrådet og bakkes op af FinansDanmark, Politiet, Finansforbundet, Digitaliseringsstyrelsen, Danmarks matematiklærerforening samt Forbrugerrådet Tænk.

Målet med Pengeuge er at forbedre de unges evner og viden ud i budgetlægning, opsparing samt vigtigheden af sammenhængen mellem udgifter og indtægter.

Der er i Danmark ca. 50.000 unge i alderen 18-30 år, som er registreret i RKI og de skylder i alt 1,4 mia. kr.

Derfor er der et stort behov for alle gode tiltag, der kan styrke læring om privatøkonomi og dens faldgruber.

I Pengeuge 2017 forventes deltagelse af over 900 skoler rundt om i landet, og Frørup Andelskasse er i kraft af vores lokale forankring engageret i undervisningen på 3 skoler i vores lokalområde.

Pengeuge har eksisteret siden 2014, og Frørup Andelskasse har hvert år stillet 2 rådgivere til rådighed som gæsteundervisere.

Vi håber, at vi dermed kan være med til at så et frø hos de unge, der kan spire i takt med at de skal tage ansvar for deres egen økonomi.