Tilmelding til Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 10. marts 2015 kl. 19.00.

Frørup Andelskasse afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19.00 i Tårup Mini, v/Frørup Andelskasse, Sportsvænget 2, 5871 Frørup

Der er opstillet følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om andelskassens virksomhed i regnskabsåret.
  3. Forelæggelse af andelskassens årsrapport til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud.
  4. Behandling af indkomne forslag (der er ikke indkommet forslag).
  5. Valg til repræsentantskabet. På valg er:
    Kim Jønsson, Lars Eriksen Refsing, Lars Schmidt, Gordon Kirt (kan ikke genvælges), Henrik Mikkelsen (genopstiller ikke)
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil andelskassen være vært ved et mindre traktement, og som noget nyt vil der efter spisningen være underholdning.

Tilmelding:

Af hensyn til det praktiske arrangement bedes tilmelding foretaget til andelskassen senest tirsdag den 3. marts.

Tilmeld her og skriv dit navn, adresse og antal personer, der ønsker at deltage.

Med venlig hilsen
Frørup Andelskasse

Karsten Kromann Larsen
Formand

Interesseret i at blive kunde?

Du kan starte med at søge her eller ringe på 65 43 25 50 og få en snak med en af vores rådgivere.

Interesseret i at blive kunde?

Find din rådgiver...

Her finder du kontaktoplysninger på alle medarbejdere i Frørup Andelskasse.

Interesseret i at blive kunde? Kontaktoplysninger