Lønninger og vederlag

- til direktion og bestyrelse

I regnskabsåret 2021 fordeler honorar til direktion og bestyrelsesmedlemmer som følger:

Navn, funktion

2021

(1.000 kr.)

Jesper Hansen, direktør, løn incl. pension (alene faste løndele) 

 1.712

Søren Johannesen, bestyrelsesformand (fast vederlag) 

135

Kim Jønsson, bestyrelsesnæstformand, afgået (fast vederlag)

20

Signe Langæble Larsen, bestyrelsesnæstformand, tiltrådt (fast vederlag) 

40

Per Kent Nielsen, bestyrelsesmedlem (fast vederlag)     

40

Malene Barman Rasmussen, bestyrelsesmedlem (fast vederlag) 

20

Lars Eriksen Refsing, bestyrelsesmedlem (fast vederlag)   

40

 

Interesseret i at blive kunde?

Du kan starte med at søge her eller ringe på 65 43 25 50 og få en snak med en af vores rådgivere.

Interesseret i at blive kunde?

Find din rådgiver...

Her finder du kontaktoplysninger på alle medarbejdere i Frørup Andelskasse.

Interesseret i at blive kunde? Kontaktoplysninger