Frørup Erhvervsleasing

- til finansiering af dine anlægsinvesteringer

Som erhvervskunde i Frørup Andelskasse har mulighed for at indgå en leasingaftale, når du skal købe et nyt aktiv til din virksomhed.

Frørup Andelskasse tilbyder finansiel leasing på aktiver, som vurderes at være let-omsættelige, når de skal sælges igen.

Som eksempler på aktiver, som Frørup Andelskasse kan etablere leasingaftaler på, kan nævnes:

1. Landbrugsmaskiner: f.eks. traktor, mejetærsker, vogne, teleskoplæsser, markredskaber

2. Entreprenørmateriel: f.eks. rendegraver, bobcat, teleskoplæsser, gummiged

3. Lastbiler og busser: f.eks. trækker, hænger, busser til persontransport

4. Varebiler: f.eks. gulplade biler til håndværkere

5. Maskiner: f.eks. produktionsanlæg, pumper

Finansiel erhvervsleasing betyder, at Frørup Andelskasse finansierer din virksomheds køb af aktivet. Du skal selv sørge for at servicere og forsikre aktivet i leasingperioden. Andelskassen noterer panthaverdeklaration i forsikringen.

Når der indgås en leasingaftale, skal du lægge en ekstraordinær leasingydelse (typisk 20%) og der aftales desuden en scrapværdi ved udløb af leasingperioden. Når leasingperioden udløber, skal du anvise en køber – eventuelt dig selv, som overtager aktivet til den aftalte scrapværdi.

Frørup Andelskasse ejer aktivet i leasingperioden, og leaser det ud til dig på en fast månedlig leasingydelse. Der kan etableres leasing på dit køb af aktiver, men ikke på dine eksisterende aktiver (sale and lease back).

Der er ikke noget minimums- eller maksimum beløb på leasingaftaler, idet det afhænger af hvad du skal købe.

Løbetiden på leasingaftalen skal svare til aktivets vurderede scrapværdi/levetid.

 

Interesseret i at blive kunde?

Du kan starte med at søge her eller ringe på 65 43 25 50 og få en snak med en af vores rådgivere.

Interesseret i at blive kunde?

Find din rådgiver...

Her finder du kontaktoplysninger på alle medarbejdere i Frørup Andelskasse.

Interesseret i at blive kunde? Kontaktoplysninger